El Mini 9-N: cues de pansa per fer memòria de la Declaració del 9-Naa
Mini 9-N / el mini 9 n cues de pansa per fer memoria dels compromisos de la declaracio del 9 n
El grup parlamentari de la CUP-CC durant el debat de la moció del Mini 9-N
El grup parlamentari de la CUP-CC durant el debat de la moció del Mini 9-N

El Mini 9-N: cues de pansa per fer memòria de la Declaració del 9-N

El 7 d’abril de 2016 el Parlament va aprovar la Moció 10/XI sobre el moment històric excepcional, conegut també popularment com el Mini 9-N. La moció va ser presentada per la CUP-CC fruit del que la formació considerava el poc avenç en el compliment de la resolució del 9-N per part del Govern. Es tractava de ratificar la resolució del 9-N i posar-se al costat de tots els ajuntaments i regidores i regidors investigats i criminalitzats per haver-li donat suport. També, però, d’accelerar, desenvolupar i calendaritzar el desplegament de l’annex de la declaració del 9-N. La moció es considerava necessària pels cupaires per tornar a posar l’eix vertebrador d’aquesta legislatura excepcional en el centre del debat parlamentari.

Amb la feblesa habitual del Govern i la majoria parlamentària a l’hora de practicar la desobediència davant les institucions no democràtiques de l’Estat espanyol, el grup de JxS va provocar la caiguda de dos punts de la moció inicial de la CUP-CC. Eren el que encoratjaven els càrrecs electes a seguir desatenent les peticions de les institucions de l’Estat espanyol i el que, en la línia de l’expressat en la Declaració del 9-N, s’instava al Govern a desatendre els requeriments de l’Audiència Nacional relatius al procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol i, en conseqüència, que el cos de Mossos d’Esquadra no els executi com a policia judicial. JxS es va abstenir en el primer punt i va votar en contra, juntament amb C’s, PSC i PP, en el segon.

La moció també inclou altres punts que comprometien el Govern:

“El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un termini de seixanta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents al compliment dels annexos de la Resolució 1/XI”.

L’informe de compliment de la declaració del 9N del Govern va ser entrat a registre gairebé fora de termini,  el 3 de juny de 2016. L’informe, avançat per alguns mitjans de comunicació però que no ha estat debatut encara en seu parlamentària, detalla les actuacions dutes a terme en els nou àmbits inclosos en l’annex de la resolució del 9-N sobre els quals el Govern ha de blindar els drets fonamentals afectats per resolucions estatals.

“El Parlament de Catalunya, d’acord amb el punt 1 [la ratificació dels objectius de la Declaració del 9-N], insta el Govern a: 1) Elaborar i presentar-li, en un termini de seixanta dies, un pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent. 2) Incloure en els pressupostos que li presentarà una partida per a finançar el pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent.”

També en data 3 de juny es va entrar a registre del Parlament un document que suposadament dóna compliment a aquest últim punt de la moció. Aquesta, però, parlava explícitament de foment de la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent. El document en qüestió està elaborat pel Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a diferència de l’anterior que venia del de la Presidència, i no fa cap esment a la fase preconstituent del procés constituent. Es limita a fer un breu estat de la qüestió de poc més d’un foli i mig -difícilment es pot parlar de pla d’actuació- sobre les polítiques genèriques en matèria de participació ciutadana que té pensat impulsar el Govern en un futur. Cap menció expressa, però, a la fase de participació del Procés Constituent.

Fins i tot en les tres últimes línies, que fan referència a “la dimensió econòmica”, mentre que en la moció aprovada el 7 d’abril parlaven explícitament d’una partida en els pressupostos “per finançar el pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent”, ara ja només es parla, d’una forma molt genèrica, d’habilitar les partides necessàries per desplegar el Pla, “entre les quals es troba el suport als processos participatius que impulsi la societat civil i les entitats catalanes”. El document està datat a 2 de juny de 2016, un dia abans d’entrar-lo a registre.