El Parlament legitima  el Tribunal Constitucionalaa
Desobediència / el parlament legitima el tribunal constitucional
Cartells instant a la desobediència a Capellades | Foto: Xarxa Penedès
Cartells instant a la desobediència a Capellades | Foto: Xarxa Penedès

El Parlament legitima  el Tribunal Constitucional

La Declaració del 9-N deia, textualment, en el seu punt sisè: “El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències”.

Doncs bé, des del 9 de novembre de 2015, en encara no un any, el Parlament no es pot dir exactament que hagi fet cas omís als requeriments del Tribunal Constitucional (TC). En concret, en aquests 11 mesos ha presentat al·legacions en 14 procediments diferents. En algun cas, fins i tot traient-li rellevància a la pròpia Declaració del 9-N. En concret, en més d’una de les al·legacions presentades pel Parlament davant els requeriments del TC, s’hi diu textualment que la Declaració del 9-N té “una abast i uns efectes essencialment polítics, sense efectes jurídics vinculants”.

I és que entre els 14 procediments oberts pel TC als quals el Parlament ha donat resposta del 9-N ençà, el més rellevant, i el que té una vinculació més directa amb el procés independentista, és el que comença anul·lant la pròpia Declaració del 9-N [enllaç al recurs publicat al BOPC], però també tot allò que el TC considera que se’n deriva, com la comissió d’estudi del Procés Constituent [enllaç al recurs publicat al BOPC] i la posterior votació de les conclusions [enllaç al recurs publicat al BOPC] de la mateixa. Tot plegat va agrupat en un sol procediment, per la qual cosa el nombre de casos on els quals el Parlament no ha fet cas omís al TC, saltant-se el punt sisè de la Declaració del 9-N, superen la quinzena en encara no un any.

Altres matèries entorn a les quals el Parlament ha presentat al·legacions, amb el que això comporta de legitimació del Constitucional, es refereixen a qüestions que si bé no tenen relació directa amb el procés independentista, sí que en tenen amb algunes de les principal mesures de caràcter social incloses en l’annex de la Declaració del 9-N. És el cas, per exemple, de l’anul·lació de la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica , de l’anul·lació de la llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits i de l’anul·lació d’alguns articles de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

En aquest document poden consultar-se tots aquells requeriments del TC als quals el Parlament ha donat resposta del 9-N ençà, amb enllaç a cadascuna de les al·legacions presentades pel Parlament en els 14 procediments oberts.