Un Procés Constituent que començarà als municipisaa
Procés Constituent / eleccions constituents en mig any si el si guanya
Imatge de la manifestació de la Diada de 2012 | Foto: Laureà
Imatge de la manifestació de la Diada de 2012 | Foto: Laureà

Un Procés Constituent que començarà als municipis

El Debat de Política General (DPG) dels passats 5 i 6 d’octubre va concretar més la data del referèndum i va fixar el 31 de desembre de 2016 com a termini per tenir enllestits els punts més importants de la llei de règim jurídic i per activar aspectes claus per a la celebració del referèndum. També, però, es van aprovar un seguit de resolucions relacionades amb el Procés Constituent que, més que fixar terminis, el que fan és escurçar-los i accelerar el procés de tal manera que sigui possible la resolució que diu, textualment, que el Parlament “insta el govern a proveir-se de les eines necessàries per garantir la convocatòria i realització de les eleccions constituents en els sis mesos següents al referèndum d’autodeterminació en cas que l’opció independentista aconsegueixi més del 50% dels vots favorables”. Unes eleccions que han de ser un dels punts culminants del Procés Constituent, però amb unes fases prèvies tant o més importants.

Com la que deriva de la resolució aprovada en el mateix Debat de Política General on el Parlament encoratja als ajuntaments a impulsar els debats constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

La pressió de la CUP-CC, però, va aconseguir fixar i escurçar altres terminis, més enllà del de les eleccions constituents. Un d’ells immediat: el Parlament constituirà en el termini d’un mes una comissió de seguiment del Procés Constituent amb l’objectiu d’emparar les diferents fases del procés i vetllar per la definició i el desplegament del programa, el calendari i els pressupostos.

Un altre termini, aquest de dos mesos per a la creació d’un Consell Assessor del Procés Constituent, format per experts de l’àmbit acadèmic, nacional i internacional, per tal d’assessorar sobre les polítiques públiques que han de permetre la realització del procés constituent liderat per la societat civil organitzada.

Més terminis, aquest de tres mesos: definir, amb l’assessorament del Consell Asessor del Procés Constituent, el programa i el calendari del desplegament del Procés Constituent, i fer-lo efectiu durant el primer semestre del 2017. Per això, s’incorporaran als pressupostos de 2017 els recursos financers necessaris per a la seva realització, tenint en compte que ha de ser de base social, transversal, plural, democràtic i obert

I l’últim termini: el Parlament insta el Govern a emparar la convocatòria i realització de les fases deliberativa i decisòria vinculant del Procés Constituent durant el primer semestre de 2017. Terminis fixats, i compromís que les fases deliberativa i decisòria del Procés Constituent seran vinculants.

Poden consultar-se les resolucions aprovades en el Debat de Política General en aquest enllaç.