La hisenda pròpia, a dos ritmes diferentsaa
Llei de l'administració tributària / la hisenda propia a ritmes diferents en funcio de que permet i que no lactual legislacio autonomica
Agència Tributària de Catalunya

La hisenda pròpia, a dos ritmes diferents

La llei de l’Administració Tributària Catalana és la llei que ha de desenvolupar la hisenda pròpia catalana. Ara mateix s’està tramitant com un Codi Tributari amb quatre lleis.

La ponència es va constituir el 18 d’abril. Les reunions de la ponència es van complementar amb reunions amb la Conselleria i la Secretaria d’Hisenda i les persones que fan les propostes de redacció i que coneixen el funcionament de l’Agència Tributària Catalana.

La de la primera llei, la de l’Administració Tributària Catalana, és l’única ponència conjunta que ha acabat. Encara es troba en tràmit, però, pendent de les compareixences i del debat de la totalitat. Es tracta d’una llei que només estableix el marc  de totes les eines de què es dotarà la República per regular-ne la hisenda pròpia. No entra, però, a regular els impostos.

Aquesta primera llei tot just conté les diposicions preliminars del Codi Tributari, les disposicions generals de l’administració tributària catalana i organismes com el Consell Fiscal de Catalunya, l’Agència Tributària de Catalunya, la Junta de Tributs de Catalunya o l’Institut d’Estudis Tributaris de Catalunya, ja previstos per la legislació autonòmica. Per tant, difícilment impugnables per part del Tribunal Constitucional, a diferència de l’Autoritat Catalana de la Propietat Immobiliària, les Duanes de Catalunya o els impostos pròpiaments dits, inclosos els que van més enllà de l’actual tram autonòmic, que estaran desenvolupats en les altres tres lleis. 

Tampoc s’ha entrat a debatre quins seran els impostos de la nova República, que no haurien de ser un calc dels impostos espanyols, sinó que caldria fer un debat més en profunditat.